Używamy plików cookies w celach statystycznych i do poprawnego funkcjonowania tej strony internetowej. Jeżeli ustawienia Twojej przeglądarki nie blokują plików cookies uznajemy, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Możesz zmienić zasady korzystania z plików cookies w swojej przeglądarce. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.

Dane firmy


TREND ECOMMERCE SP. Z O.O.

ADRES

ul. Marii Fołtyn 11

26-600 Radom

Polska

NIP: 7962971437

REGON: 363976636

KRS: 0000607888

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000,00 PLN (w całości wpłaconym).


INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

PAN KRZYSZTOF STUCKE

E-MAIL: iodo@trendglass.pl

ADRES KORESPONDENCYJNY:

Trend Glass sp. z o.o.

ul. Marii Fołtyn 11

26-600 RadomWszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w sklepie Trend For Home, prowadzonego przez Trend Ecommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, adres: 26-600 Radom, ul. Marii Fołtyn 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000607888, posiadającą numer NIP 7962971437 REGON: 363976636 z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000,00 PLN, w obrębie poniżej wymienionych domen, tj. www.trendforhome.pl, www.b2b.trendforhome.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.).